Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

foodforsoul
7312 8540
foodforsoul
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: spróbuję jutro jeszcze raz.
— Mary Anne Radmacher
foodforsoul
9258 e59a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoxygenium oxygenium
foodforsoul
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viaMisqa Misqa
foodforsoul
2507 c19c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
foodforsoul
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
foodforsoul
Reposted fromFlau Flau viaoxygenium oxygenium
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
foodforsoul
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viahwaiting hwaiting
foodforsoul
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajestpieknie jestpieknie
foodforsoul
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
foodforsoul
My life got so much better as soon as I noticed that it’s not a competition. That my purpose on this lovely planet isn’t to be perfect, to be beautiful for others, to constantly get better and better. Yes, challenging yourself is important, but it’s only healthy if you find peace with yourself first. You’re amazing the way you are. This awareness should be your fundament. Start from there and you’ll experience that life doesn’t have to be a constant fight.
foodforsoul
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viahwaiting hwaiting
foodforsoul
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee
foodforsoul
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
foodforsoul
Często zadaję sobie pytanie, które z tych dzieciaków za 20 – 30 lat będą lepiej przystosowane do otaczającego świata, rynku pracy i specyfiki biznesu w XXI wieku. Czy te, których odciąga się od komputera, czy te, dla których gra w trzydzieści gier naraz nie stanowi najmniejszego problemu. I powiem szczerze: nie mam na to dobrej odpowiedzi.
— Lawrence Lessig, "Ograniczając prawa autorskie, uwolnimy kreatywność", Forsal.pl, 24.09.11
Reposted from1923 1923 viaMisqa Misqa
foodforsoul
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
foodforsoul
2279 9fb9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMisqa Misqa
foodforsoul
foodforsoul
Żeby wydostać się z prywatnego piekła, trzeba się najpierw przyznać, że się w nim jest.
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl