Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

foodforsoul
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
foodforsoul
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viasoSad soSad
foodforsoul
5647 1075
Reposted fromsoSad soSad
foodforsoul
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viasoSad soSad
foodforsoul
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viascorpix scorpix
1427 00db
Reposted frombng123 bng123 viascorpix scorpix
foodforsoul
7705 e6cd 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
foodforsoul
foodforsoul
8454 c080
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
foodforsoul

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viascorpix scorpix
foodforsoul
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss viatoffifee toffifee

October 06 2018

foodforsoul
3401 1b52 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
foodforsoul
Reposted fromLaila7 Laila7 viaszarakoszula szarakoszula
foodforsoul
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viawarkocz warkocz
foodforsoul
4735 5c03
Reposted fromlostness lostness viaszydera szydera
foodforsoul
foodforsoul
7252 42d6 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl