Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

foodforsoul
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
foodforsoul
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viapannadziewanna pannadziewanna
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viapannadziewanna pannadziewanna
foodforsoul
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki, mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz - "Panna Samotne Serce"
Reposted fromkredka kredka viapannadziewanna pannadziewanna
foodforsoul
9993 1894 500
foodforsoul
6582 5e8d 500
Reposted fromnyaako nyaako viapannadziewanna pannadziewanna
foodforsoul
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viapannadziewanna pannadziewanna

August 17 2019

7248 46fe 500
foodforsoul
0379 8e30
Reposted fromsavatage savatage viaryska ryska
foodforsoul
0510 620c 500
Reposted fromcontigo contigo viasweetchocolate sweetchocolate
foodforsoul
9080 761e
Reposted fromSzczurek Szczurek viaryska ryska
foodforsoul
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
4230 41e1
foodforsoul
Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest siła woli.
— Andrzej Majewski
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
foodforsoul

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaMagnolia11 Magnolia11

August 06 2019

foodforsoul
3123 290e 500
Reposted frommangoe mangoe viagregorczykm gregorczykm
foodforsoul

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viagregorczykm gregorczykm
foodforsoul
3893 aa33
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagregorczykm gregorczykm
foodforsoul
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viagregorczykm gregorczykm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl