Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viajethra jethra
foodforsoul
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaTheStawiarski TheStawiarski
foodforsoul
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viaTheStawiarski TheStawiarski
foodforsoul
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaTheStawiarski TheStawiarski

September 16 2017

foodforsoul
3034 b5c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
4761 6560 500
Reposted fromdivi divi viaiindependentt iindependentt
5645 124d
Reposted fromdivi divi viaune-raconteuse une-raconteuse
foodforsoul
9007 d6fa
foodforsoul
4015 87e1 500
Reposted fromyikes yikes viaune-raconteuse une-raconteuse
foodforsoul
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka viaune-raconteuse une-raconteuse
foodforsoul
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
foodforsoul
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
foodforsoul
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viabigevilgrin00 bigevilgrin00

September 09 2017

foodforsoul
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
foodforsoul
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viajossie jossie
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaclerii clerii
foodforsoul
8494 00e6 500
Reposted fromrinloveanathema rinloveanathema viajethra jethra
foodforsoul
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaszydera szydera
foodforsoul
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamojanazawsze mojanazawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl