Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

foodforsoul
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaasylopath asylopath
foodforsoul
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viadreamadream dreamadream
foodforsoul
foodforsoul
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viabigevilgrin00 bigevilgrin00
foodforsoul
Reposted fromKubitsky Kubitsky viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
Niezależnie od sytuacji zachowuj zimną krew.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
foodforsoul
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus vialemkove lemkove
foodforsoul
2149 9f03 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
6286 24cb 500
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
foodforsoul
foodforsoul
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
foodforsoul
9396 359b
foodforsoul

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
foodforsoul
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline vialovekillsslowly lovekillsslowly

February 14 2018

5576 f0be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamoai moai
0578 692b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamoai moai
foodforsoul
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viamoai moai
foodforsoul
6998 f267 500
Reposted fromseagull seagull viamoai moai
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
foodforsoul
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl