Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

foodforsoul
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
foodforsoul
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viatouchthesky touchthesky

November 09 2018

foodforsoul
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viawarkocz warkocz
foodforsoul
5094 714d 500
foodforsoul
1882 f3f8 500
by INDIGO
Reposted fromcorvax corvax viapsychocukier psychocukier
foodforsoul
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapsychocukier psychocukier
foodforsoul
2283 2c26 500
foodforsoul
4206 1e7c 500
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

November 07 2018

foodforsoul
 wszystko mija
tak jak z drzew opadną liście
przecież po najgorszej zimie 
będzie wiosna
nowe kwitną bzy
i nikt 
już nikt
nie będzie płakać bo...
ta noc
to ona płacze deszczem
foodforsoul
3650 6561 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viarudosci rudosci
foodforsoul
0413 ec54 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
foodforsoul
foodforsoul
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaakrew akrew
foodforsoul
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
foodforsoul
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatake-care take-care
foodforsoul
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
foodforsoul
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
foodforsoul
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
foodforsoul
2740 5b4e
Reposted fromTamahl Tamahl viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl