Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

foodforsoul
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
foodforsoul
4088 913e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
foodforsoul
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
foodforsoul
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viadusix dusix
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
foodforsoul
6603 70aa

April 15 2017

foodforsoul
4948 bef6
i need dis app
Reposted fromkaiee kaiee viastraycat straycat

April 12 2017

foodforsoul
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony vialexxie lexxie
0664 fd93 500
Reposted fromlaluna laluna viayourheartbeat yourheartbeat
foodforsoul
3270 4630
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viadusix dusix
foodforsoul
7535 5119
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix

April 10 2017

foodforsoul
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viajethra jethra
foodforsoul
7508 6e42 500
foodforsoul
4329 b475
Reposted fromAnnettePorta AnnettePorta viajethra jethra
foodforsoul
Reposted fromtfu tfu viatwice twice
foodforsoul
Nawet jeśli podwinie ci się noga, nie pękaj. Zbieraj w sobie siłę. Przyjdzie dzień, kiedy wszystko się uda.
— Kaja Kowalewska
foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl