Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

foodforsoul
Stwierdziłem, że szkoła to tylko kryjówka, przechowalnia. Co więksi nałogowcy spędzali w niej całe lata. W ogóle studia czy nauka to był jeden wielki miękisz. Nikt nie mówił człowiekowi, co go może spotkać w prawdziwym świecie. Wbijali mu do głowy same teorie, a nigdy nie mówili, jak twardo jest na ulicy. Wykształcenie mogło człowieka okaleczyć do końca życia. Książki mogły go rozmiękczyć. Kiedy je wreszcie odkładał i wychodził tam, gdzie toczy się prawdziwe życie, okazywało się, że potrzebne jest właśnie to, o czym nikt mu nigdy nie mówił.
— Bukowski
Reposted fromgoaskalice goaskalice viacytaty cytaty

November 20 2017

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
foodforsoul
4235 14bc 500
Reposted fromAngiie Angiie viaszydera szydera
foodforsoul
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
foodforsoul
8975 727c
Reposted fromoutline outline viaLuukka Luukka
foodforsoul
3654 a9c8
Reposted fromnoone97 noone97 viaalliwantisyou alliwantisyou
foodforsoul
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
foodforsoul
3368 5718 500
foodforsoul
2053 4b6d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaalliwantisyou alliwantisyou

November 15 2017

foodforsoul
6643 7d04 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viacannellle cannellle

November 11 2017

foodforsoul
0291 d033
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci
foodforsoul
Lekkomyślność, brak względów dla uczuć innych i brak własnego zdania, oto przyczyny złego.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
foodforsoul
2336 bfeb
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaasylopath asylopath
foodforsoul
3424 275d 500
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale serca są, aby kochały.
— L. Staff
Reposted fromeryawen eryawen viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
foodforsoul
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl