Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

foodforsoul
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viawerczi werczi
foodforsoul
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viairbjarbirb irbjarbirb
foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viarzol rzol
foodforsoul
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viarzol rzol
foodforsoul
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamalinowowa malinowowa
foodforsoul
5614 4711 500
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viamalinowowa malinowowa
foodforsoul
Reposted fromFlau Flau viawolalabym wolalabym
foodforsoul
foodforsoul
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni
Reposted fromtouchthesky touchthesky viamalinowowa malinowowa
3929 2bb3 500

los-plantalones:

“I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.”
- Walt Whitman

Reposted fromSkydelan Skydelan vialexxie lexxie
foodforsoul
foodforsoul
"Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wódce byłeś". 
— Lao Che, 'Drogi Panie'.
Reposted fromsonaive sonaive viatoffifee toffifee
foodforsoul
foodforsoul
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viatoffifee toffifee
foodforsoul
3054 ec6a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
foodforsoul
1645 a0e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialifeless lifeless
foodforsoul
 Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest Ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie. 
— Stuart Wilde
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
W pewnym sensie ta dziewczyna pasowała do mnie jak rzadko która. Była jebnięta, niestandardowa, piękna, młoda, szczera i choć sama tego jeszcze nie wiedziała, z czasem nie chciałaby wychodzić z mojego łóżka.
— Pan Wilk „Tam i z powrotem"
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viatoffifee toffifee
foodforsoul

July 21 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl