Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

foodforsoul
1134 87d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
7844 6c5f
Reposted fromjustadream justadream viamslexi mslexi
foodforsoul
5909 937f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamslexi mslexi
foodforsoul
6379 0f41
Reposted fromkochamkotyxd kochamkotyxd viazapachsiana zapachsiana
foodforsoul
1155 0690

February 23 2017

foodforsoul
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viaasylopath asylopath

February 22 2017

foodforsoul
5428 6acc
Reposted fromlittlefool littlefool viaclerii clerii
foodforsoul
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
foodforsoul
3464 2db1
3080 7c4b
foodforsoul
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viatouch-of-love touch-of-love
foodforsoul
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viaoxygenium oxygenium
foodforsoul
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamadadream madadream
foodforsoul
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaoxygenium oxygenium
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viadnienie dnienie
foodforsoul
6147 a608
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viadnienie dnienie
foodforsoul
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viadontforgetme dontforgetme
foodforsoul
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
foodforsoul
Kobieta, która nie ma swoich ulubionych perfum, jest jak kobieta bez przyszłości.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl