Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

7201 2fec 500
Reposted fromakish akish viamefir mefir
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa vianotyourstrawberry notyourstrawberry
foodforsoul
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
foodforsoul
foodforsoul
foodforsoul
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes

October 29 2019

foodforsoul
 Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny. 
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
foodforsoul
Koszmary są odzwierciedleniem naszej zranionej duszy, pokaleczonego serca.
— K.N. Haner
foodforsoul
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
foodforsoul
Jeśli intuicja mówi Ci, że trzeba spierdalać, to trzeba spierdalać. Nieważne co mówi rozum, serce, czy wszelkie znaki na niebie i ziemi.
— Aleksandra Steć
foodforsoul
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
foodforsoul
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viapannakies pannakies
foodforsoul
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
foodforsoul
- Straciłam nadzieję. Nie mam już siły walczyć. Jestem wyczerpana. Nie dam rady. - Nie wiesz, co się wydarzy. Musisz walczyć, musisz być uparta i nieustępliwa. Musisz spróbować.
— Orange is the New Black

October 26 2019

foodforsoul
Podobno ludzie mogą popełnić dwa błędy po rozstaniu. Albo uciekają od świata i ludzi, albo zbyt szybko wchodzą w kolejne związki.
foodforsoul
foodforsoul
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viaszydera szydera
foodforsoul
Gdyby udało jej się pokonać samą siebie, mogłaby zajść tak daleko, jak by tylko chciała.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl