Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

foodforsoul
Gdy ktoś mi mówi o "elitach" - wiem, że mam przed sobą kretyna.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
foodforsoul
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai
foodforsoul
I może to wszystko, co mówię, jest głupie i niedojrzałe, ale dla mnie to właśnie jest miłość. Czuć się przy kimś wyjątkowo, nawet jeśli jest się najzwyklejszą dziewczyną na świecie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawonderwall wonderwall
foodforsoul
6527 500b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
foodforsoul
4249 5f3d 500
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee
foodforsoul
6724 d15c 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viascorpix scorpix
foodforsoul
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaNoCinderella NoCinderella
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viawonderwall wonderwall
foodforsoul
2802 3fba 500
Reposted fromsoftboi softboi viawonderwall wonderwall

March 21 2019

foodforsoul
1340 cefe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
foodforsoul
9612 6278 500
foodforsoul
2372 b8bc 500
foodforsoul
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
foodforsoul
3018 3105 500
foodforsoul
Zdumiewa mnie, jak mało płaczą współczesne kobiety, a jeśli już płaczą, to wstydliwie i jakby przepraszająco. Ubolewania godne, że wstyd lub moda odbierają nam tę naturalną funkcję. Potrzebujemy wilgoci, by stać się kwitnących drzewem, inaczej poniesiemy klęskę. Płacz jest rzeczą dobrą, zbawienną, słuszną. Nie rozwiązuje dylematów, ale dzięki niemu trwamy, nie upadamy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaahazaynlo ahazaynlo
foodforsoul
Wszystko jest trudne, skomplikowane, a my sami jeszcze bardziej wszystko komplikujemy.
— K.N. Haner
foodforsoul
Love is not defined by gender, by sexuality, it’s about the soul.
— Eddie Redmayne
foodforsoul
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
foodforsoul
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium
foodforsoul
3690 f7aa
Reposted fromonlyman onlyman viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl