Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

foodforsoul
foodforsoul
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromnervure nervure viatypromantykaq typromantykaq
foodforsoul
foodforsoul
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viatypromantykaq typromantykaq
foodforsoul
0870 78a3
Proste i logiczne.
foodforsoul
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
foodforsoul
— The Perks Of Being Wallflower
Reposted fromciarka ciarka viatypromantykaq typromantykaq
foodforsoul
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.

— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
foodforsoul
Dzisiejsza wizja kobiecego piękna jest bardzo dziwna. Stwarzamy kanony możliwe do osiągnięcia tylko przez użycie skalpela. Wpędzamy kobiety w kompleksy, których nie powinny mieć. 
— Anja Rubik
foodforsoul
Biegu niektórych rzeczy nie da się zatrzymać! To, co ma nastąpić, następuje, bez względu na to, co robimy.
— Guillaume Musso - `Wrócę po Ciebie`
foodforsoul
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
foodforsoul

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
foodforsoul
8361 c0dd 500
Co robić, gdy wali się świat
Reposted fromavooid avooid viatypromantykaq typromantykaq
foodforsoul
W życiu potrzebna jest wyłącznie pewność siebie, wiedza i mnóstwo bezczelności.
— Trudi Canavan
Reposted fromyoungblood youngblood viatypromantykaq typromantykaq
foodforsoul
Nie hoduj w sobie więcej niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści.
— Charles Bukowski
Reposted fromautunno autunno viatypromantykaq typromantykaq
foodforsoul
foodforsoul
8559 ed73
Reposted fromamanecer amanecer viatypromantykaq typromantykaq
foodforsoul
Każdy lot zaczyna się spadaniem.
— George R. R. Martin "Gra o tron"
foodforsoul
Mężczyźnie sa­mot­ność może do­pomóc w od­na­lezieniu siebie, ko­bietę zabija. 
— Oscar Wilde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl