Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

foodforsoul
0478 05ad 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viarudosci rudosci
foodforsoul
Życie to stek bzdur, z tym że ja poproszę krwisty.
— Taco Hemingway
Reposted fromkatalama katalama viaszydera szydera
8919 d315 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacudoku cudoku
9503 6ea1 500
4726 f13d 500
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viadusix dusix
foodforsoul
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viate-quiero te-quiero
foodforsoul

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
foodforsoul
Reposted fromtfu tfu viate-quiero te-quiero
foodforsoul
0338 7eef
Reposted fromxalchemic xalchemic viaune-raconteuse une-raconteuse
foodforsoul
6461 b5de
Reposted fromgret gret vianoticeable noticeable
foodforsoul
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszarakoszula szarakoszula
foodforsoul
foodforsoul
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapomruki pomruki

April 03 2017

8460 aa24 500
Reposted fromcatplant catplant viatoniewszystko toniewszystko
foodforsoul
8983 cbf4
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaoxygenium oxygenium
6953 97fa 500

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial viatoniewszystko toniewszystko
foodforsoul
foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl