Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

foodforsoul

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vianewbeginning newbeginning
foodforsoul
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa vianewbeginning newbeginning
foodforsoul
0580 0a14 500
Reposted fromshieep shieep viagronsaker gronsaker
0332 cb92

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viagronsaker gronsaker
foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
foodforsoul
Reposted fromliona liona viaoutoflove outoflove

April 28 2017

foodforsoul
4051 7302 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viashakeme shakeme
foodforsoul
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viasomebunny somebunny
foodforsoul
5752 414b
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11
5183 7c56 500

loeildephotographie:

Alfred Eisenstaedt - Couple in Penn Station , 1943

foodforsoul
4018 e5e1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
3153 7342
Reposted fromfreakish freakish viaoxygenium oxygenium
foodforsoul
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisery misery

April 27 2017

foodforsoul
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaserda serda
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viamadamemonroe madamemonroe

April 26 2017

3824 2db3 500
Reposted fromdancingspirals dancingspirals viagosza gosza
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viagosza gosza
foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl