Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

foodforsoul
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viasomebunny somebunny
foodforsoul
Znaleźć samego siebie oznacza ofiarować światu własną osobę, swoje ciało i duszę; stać się integralną częścią świata; pozwolić, by wszystko działo się naturalnie, bez niepotrzebnego wysiłku; z ufnością poddać się teraźniejszości.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viaretro-girl retro-girl
foodforsoul
1745 0f64
Reposted fromretro-girl retro-girl
foodforsoul
Reposted fromFlau Flau viadiedrunk diedrunk
foodforsoul
foodforsoul
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaretro-girl retro-girl
6197 af83 500
Reposted fromnarwhalbutts narwhalbutts viajossie jossie
foodforsoul
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaalliwantisyou alliwantisyou
foodforsoul
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viatoffifee toffifee
foodforsoul
Ciekawią mnie rozmowy z ludźmi u kresu życia. Czyż nie jesteśmy tylko sumą doświadczeń i wspomnień? To one nas kształtują. Ale równie interesujące może być obserwowanie, co ktoś robi ze swoim potencjałem, jak dokonuje wyborów i gdzie chce dojść, podążając swoją krętą ścieżką.
— Martyna Wojciechowska – Argentyna
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
foodforsoul
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viasabinek sabinek

May 27 2017

foodforsoul
0491 75f5
Reposted fromcalifornia-love california-love
foodforsoul
0512 77d6
Reposted fromcalifornia-love california-love
foodforsoul
2275 ff3a
Reposted fromdusielecc dusielecc viaAktris Aktris
foodforsoul

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaszydera szydera
foodforsoul
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014

May 21 2017

foodforsoul
foodforsoul
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viainspirations inspirations

May 12 2017

foodforsoul
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl