Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

foodforsoul
4544 aa0d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
foodforsoul
Najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć człowiekowi, jest obudzenie się pewnego dnia z myślą, że zmarnował swoje życie. Z myślą, że nie spróbował, kiedy był jeszcze czas.
foodforsoul
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viakrainakredek krainakredek
foodforsoul
foodforsoul
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids viaToshi Toshi
foodforsoul
4613 5c95 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapalina palina
foodforsoul
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaasylopath asylopath
foodforsoul
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viamojanazawsze mojanazawsze
foodforsoul
Reposted frompunisher punisher viamiqel miqel
foodforsoul
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viasoSad soSad
1205 7bbe 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viasoSad soSad
foodforsoul
foodforsoul
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaphenylethylamine phenylethylamine
foodforsoul
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viajethra jethra
foodforsoul
Untitled
Reposted fromweightless weightless viajethra jethra
foodforsoul
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viajethra jethra
foodforsoul
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra

May 29 2017

foodforsoul
aby osiągnąć to, czego nie masz - masz iść przez to, czego nie znasz
— mówili, że nowe to lepsze. sprawdzimy
Reposted frommysoul mysoul viawiksz wiksz
foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl