Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

2527 893f
Reposted fromgruschenka gruschenka viaszydera szydera
foodforsoul
8335 3d38 500
foodforsoul
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaretro-girl retro-girl
foodforsoul
9440 63f7 500
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
foodforsoul
7681 f61b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish

June 12 2017

foodforsoul
3432 79c4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudaizia rudaizia
foodforsoul
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
— dontforgot.moblo.pl
Reposted fromdontforgot dontforgot viamojanazawsze mojanazawsze
foodforsoul
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka vialonelypassenger lonelypassenger
foodforsoul
W dzisiejszych czasach siła zasięgu Wi-Fi jest silniejsza, niż niektórych związków.
— Radio WAWA
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacannellle cannellle
foodforsoul
6397 8ae7 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoutoflove outoflove

June 10 2017

foodforsoul
foodforsoul
4769 8031
Reposted fromscorpix scorpix
foodforsoul
6997 d1b4 500
foodforsoul
6964 883d 500
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana
1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialemkove lemkove
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 vialemkove lemkove
foodforsoul
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl