Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

foodforsoul
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
foodforsoul
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
foodforsoul
4926 b643
Reposted fromsoSad soSad
foodforsoul
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 viakrainakredek krainakredek

August 04 2017

foodforsoul
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
foodforsoul
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove
foodforsoul

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaLuukka Luukka
foodforsoul

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
foodforsoul
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
foodforsoul
2985 63e9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
foodforsoul
1864 f781
Reposted frombabyface babyface viamefir mefir
foodforsoul
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana vialexxie lexxie
foodforsoul
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
foodforsoul
2876 0e08 500
Reposted frompseikow pseikow vialexxie lexxie
foodforsoul
4451 81f7
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
foodforsoul
2059 227f
Reposted fromfitvet fitvet viabigevilgrin00 bigevilgrin00
foodforsoul
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
foodforsoul
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl