Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

foodforsoul
7924 7fdb 500
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr viakeeplooking keeplooking
foodforsoul
foodforsoul
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare vialexxie lexxie
foodforsoul

August 15 2017

foodforsoul
foodforsoul
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialemkove lemkove
foodforsoul
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasylopath asylopath
foodforsoul
foodforsoul
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath

August 13 2017

foodforsoul
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaszydera szydera
foodforsoul
0804 2cf5
Reposted fromscorpix scorpix viajossie jossie
foodforsoul
2203 8b8a
Reposted fromhagis hagis viaasylopath asylopath
foodforsoul
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaasylopath asylopath
foodforsoul
foodforsoul
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaasylopath asylopath
foodforsoul
mówi cicho, ale dobitnie, stawiając stempel wkurwienia na każdej spółgłosce.
— Żulczyk
foodforsoul
Kiedy miła dziewczyna jest nadgorliwa i staje dla faceta na głowie (albo na rzęsach, albo wychodzi ze skóry) robi to dlatego, żwyobraża sobie, jak to on i ona będą się wzajemnie dopełniali. Tymczasem żeby iskra nie zgasła, lepiej czasem trzymać mężczyznę na lekki dystans, bo to ładuje jego baterie.
— Argov Sherry - Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaasylopath asylopath
foodforsoul
9323 4f59
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations
foodforsoul
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
5668 9901 500

regarderlesfilles:

Marcela Vivan

More on Regarder les filles

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl