Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

foodforsoul
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via12czerwca 12czerwca
foodforsoul

- (…) W młodych ludziach jest tak niewiarygodnie wielka potrzeba, żeby ktoś im opowiedział, wytłumaczył, wskazał. Potrzymał za łapkę i akceptował. Żeby powiedział: „Kochanie, jesteś w porządku, nawet jeśli zrobiłaś(eś) coś, co nie wyszło, jak chciałaś(eś)”. Są spragnieni akceptacji i czułości. Zwykłego zrozumienia i zainteresowania nimi.

- Potrzebują mądrych, towarzyszących im dorosłych?

- Takich dorosłych dzieci wręcz łakną. Osamotnionych ludzi jest bardzo dużo, a młodzi ludzie odczuwają osamotnienie najmocniej. Owszem, radzą sobie, jak umieją. Pójdą na przykład na piwo i będą się przechwalać, kto więcej wypił. Nie potrafią powiedzieć sobie nawzajem: „Jest mi do dupy!”. Boja się skompromitować, bo nie uczy się ich mówić prawdy o sobie. Nie zdaja sobie sprawy z tego, ze inni czują podobnie. Ludziom jest łatwiej nawet w czasie najtrudniejszych przeżyć, gdy nie są osamotnieni. Ale my wolimy fałsz! Zycie społeczne jest w kapitalizmie fałszywe.

foodforsoul
The sweetest honey is always at the top of the tallest tree.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
1494 825e
Reposted fromAmericanlover Americanlover via12czerwca 12czerwca
6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
foodforsoul
7888 798e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
8774 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
Skrzywdziłem Cię. Patrzyłem na Ciebie, widziałem Cię. Mówiłaś do mnie. Jedyne co pamiętam, to wilgotny tusz na Twoich policzkach i problemy z pobieraniem powietrza. Byłem idiotą. Przepuściłem przez palce kobietę mojego życia.
— my love
foodforsoul
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul
9102 6709
foodforsoul
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul

jpjordaanphoto: In Bolivia they [llamas] are not found in the wild like they’re Vicuña cousins, they are only domesticated, much like cows in other parts of the world

9578 3a86
Reposted fromfakinszit fakinszit viablackheartgirl blackheartgirl
foodforsoul

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl