Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

foodforsoul
Pokażcie światu, kim dzisiaj jesteście. Wszystkim, co mamy, jest bowiem dzień dzisiejszy. Wczorajszy przeminął, a jutro może nie nastąpić. 
— Rebekah Crane
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapiinkskies piinkskies
foodforsoul
Prawdziwa kobieta? Ma ona dar szczególnego budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.
— Lew Tołstoj
foodforsoul

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viapiinkskies piinkskies

July 15 2018

foodforsoul
8794 5b42 500
Reposted fromajema ajema viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
7319 ca50
Reposted fromnezavisan nezavisan viaakysz akysz
foodforsoul

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaxannabelle xannabelle
foodforsoul
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaakysz akysz
foodforsoul
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
foodforsoul
2041 36ce
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
foodforsoul
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaakysz akysz
foodforsoul
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viaakysz akysz
foodforsoul
8096 5697 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
foodforsoul
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
foodforsoul
foodforsoul
Chciał zwyciężyć wszystkojedność i bylejakość. Żył rozumem, ale zbyt namiętnie. Za to zabiło go uczucie, zdradzone przez abstrakcję.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viawarkocz warkocz
foodforsoul
foodforsoul
3316 3672 500
Reposted frompiehus piehus viaoxygenium oxygenium
foodforsoul
4919 eba3 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoxygenium oxygenium
5970 d324
Reposted fromdivi divi viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl