Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2018

foodforsoul
3302 8f8f
Reposted fromtichga tichga viaLuukka Luukka

September 29 2018

foodforsoul
Mówią, że potwory żyją pod naszymi łóżkami. Mylą się, bo naprawdę potwory żyją w naszych umysłach.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
1707 38a3 500
foodforsoul
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viamalinowowa malinowowa
foodforsoul
1924 36ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
foodforsoul
2393 f5bf 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaszydera szydera
foodforsoul
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
foodforsoul
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viaclementiines clementiines
foodforsoul
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
foodforsoul
2214 b0e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaolls503 olls503
foodforsoul
Serce mi krwawi, gdy dziewczyny same siebie nie doceniają. Zawsze myślą, że nie są wystarczająco dobre. Obiecaj mi, że nigdy nie zapomnisz, że jesteś dokładnie taka, jak masz być. Dokładnie taka. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, cóż, opowiada pierdoły.
— Alice Clayton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
foodforsoul
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viaNoCinderella NoCinderella
foodforsoul
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan - "No i Ja"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
foodforsoul
2390 b426 500
Reposted fromtfu tfu via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
2477 d9d3
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee

September 26 2018

foodforsoul
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialandofmagic landofmagic
foodforsoul
Miłość to tęsknota za czyimś porannym oddechem. Uwielbieniem jego czerwonego, jak u renifera Rudolfa, nosa i fryzury wyglądającej jak szczurze gniazdo. Miłość nie polega na walce z czyimiś wadami, tylko na adorowaniu osoby właśnie z ich powodu.
— Emma Chase
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl